....................

....................

Het Evangelie/Het Goede Nieuws.

Jezus Christus stierf aan het kruis in mijn plaats en als mijn plaatsvervanger zo betaalde Hij de straf voor mij.

Verlossing door Jezus Christus..

....................

....................

De kruisiging. toeval ?of moest het gebeuren ?.

Bloed Vergieten En Vergeving Deel 1.

Bloed Vergieten En Vergeving Deel 2.

Is waar geloof....Een rituele activiteit (een religie)?of een relatie ?.

Het Lam.

God’s liefde is altijd groter dan God’s toorn.

niet uit werken !

....................

....................

Jezus Christus is zonder zonde.

Het Licht der wereld.

Wie zal tegen ons zijn?

voorhangsel

Onderzoek !Gabbertijd.nl