denken

en Wees niet bevreesd - wees hoopvol

De tijd van de wederkomst van de ware Christus komt zeer nabij. Waakt, wees gereed, u weet niet precies wanneer uw Meester (de ware Jezus Christus) zal komen, maar Hij komt.

cartoons

een dwaalleeraar ?

De Bijbel online

zonde&bekering

Israël

zie ook Video's Schepping vs. Evolutie

sterven voor leugen?.doc

_Bijbelse Gebieden.doc

Profetie

Al de Schrift is door God ingegeven en Waar.doc

Mens en Dinosaurus leefden samen?

versteende Bomen die door verschillende aardlagen heen steken?

hoe konden alle dieren in de ark?.doc

Waarom? (zie bovenste filmje ontwaak)

Waarschuwing: voor de gehele inhoud geldt: onderzoek zélf in de Bijbel "of deze dingen alzo zijn" (Handelingen 17:11).

storm.jpg
tekeningtekening.jpg

Terug