Het was echter niet eerder dan in 1841 dat het woord ‘dinosaurus’ werd uitgevonden.(18) Toen Sir Richard Owen, een beroemd Brits anatomist en directeur van het Brits Museum , de beenderen zag van Iguanodon en Megalosaurus realiseerde hij zich dat deze een unieke groep van reptielen vertegenwoordigen die nog niet geclassificeerd waren. Hij voorzag dan in de term ‘dinosaurus’, betrokken uit Griekse woorden, met de betekenis van ‘verschrikkelijke hagedis’.

Maar bestaat er niet een ander woord voor ‘dinosaurus’? Ja, men sprak vroeger van draken, en drakenlegenden komen overal ter wereld voor. Vele beschrijvingen van ‘draken’ komen overeen met de kenmerken van specifieke dinosauriërs. Kunnen dit niet verslagen en ontmoetingen zijn geweest met wat wij vandaag dinosauriërs noemen?

Bijna al onze voorouders geloofden dat de aarde was bewoond door draken, in het bijzonder in onbekende gebieden. Waar haalden zij zulke gedachte? Komt dit voort uit een algemene menselijke verbeelding? Een overgeërfde behoefte of intuïtie? Een overgeërfde onderbewuste herinnering aan dinosauriërs? Al deze veronderstellingen zijn gemaakt en ernstig genomen door vele mensen. Ik geloof dat draken de weerspiegeling zijn - soms verfraaid door het navertellen, maar meestal historisch - van werkelijke fysieke ontmoetingen van mensen met dinosauriërs.

wat gebeurde er echt met dino's.? .doc

Draken in het Oude Testament.doc

Sporen van Draken.doc

gdhfddddddd.jpg diinnood.jpg

Terug