Er is één God.

Jezus Christus is God.

Jezus Christus is Eeuwig .

Jezus Christus is de Schepper.

De Heilige Geest is een Persoon ..

De Heilige Geest is God...

(De Samenwerking )Wie doet het ?/Over wie gaat het ?.

....................

....................

De “Engel des Heren” .

Wijsheid deel 1.

Wie is de Wijsheid????? deel2.

Twee of Drie getuigen.

De Zeven Geesten ??????

Wie is Rechter van de wereld?

Hij zal regeren !!!

Alleen God is goed???

vraag: Hoe kun je geloven dat .....

Hoe Jezus Christus wordt genoemd in de Bijbel.

Gabbertijd.nl